Zachowek – kiedy, komu i ile się należy?

Zachowek – kiedy, komu i ile się należy?

W sytuacji gdy najbliżsi zmarłego zostali pominięci w darowiznach zrealizowanych przed jego śmiercią lub w testamencie, zachowek przeważnie jest przeznaczony dla najbliższej rodziny spadkodawcy. Nie wyjaśnienie takich spraw, bardzo często jest przyczyną wielu spraw sądowych. Chcąc uniknąć kłótni w rodzinie każdy powinien mieć przygotowane odpowiednie dokumenty na wszelki wypadek, które ułatwią wyjaśnienie sprawy jaką jest zachowek Kraków jest miastem, który specjalizuje się w tego typu sprawach

 

 

Czym jest zachowek?

Zachowek stanowi sprecyzowany kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego, który należy się spadkobiercy ustawowemu w sytuacji dziedziczenia ustawowego.

Osobie, która jest uprawniona do zachowku nie przysługuje żadne roszczenie o wydanie jakiejkolwiek rzeczy należącej do spadku, ani roszczenie o przeniesienie jakiegokolwiek elementu wchodzącego w skład spadku. Osoba objęta prawem do zachowku może ubiegać się tylko zapłaty na jej rzecz danej kwoty pieniężnej będącej ułamkiem wartości udziału spadkowego, który by jej przysługiwał podczas dziedziczenia ustawowego.

 

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku

Osoby, które mogą ubiegać się o otrzymanie zachowku są zstępni spadkobiercy (dzieci, wnuki itd.)  oraz jego małżonek. W sytuacji gdy spadkodawca w chwili śmierci nie miał zstępnych, prawo do zachowku należy się jego rodzicom oraz małżonkowi. Roszczenie o zachowek nie przysługuje rodzeństwu spadkobiercy ani powinowatym czy dalszym krewnym. Spośród wyszczególnionych wyżej osób uprawnionych do zachowku, roszczenie o zachowek należy się tylko tym, którzy danym stanie faktycznym odziedziczyliby spadek z mocy ustawy.

 

Roszczenie o zachowek nie należy się takim osobą jak:

  • wydziedziczeni w testamencie,
  • małżonek pozostający ze spadkobiercą w separacji,
  • małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie separacji z jego winy lub rozwodu, a żądanie zostało uzasadnione.
  • uznanym orzeczeniem sądu za niegodnych dziedziczenia,
  • tym, którzy odmówili przyjęcia spadku,
  • tym, którzy zawarli ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

 

Wysokość zachowku

Wysokość należnego zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego jaki by przypadał uprawnionemu podczas dziedziczenia ustawowego. W przypadku, gdy uprawniony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. Zachowek wynosi aż dwie trzecie wartości udziału spadkowego.