Alimenty na dorosłe dziecko – jak je uchylić?

Alimenty na dorosłe dziecko – jak je uchylić?

W sprawach alimentów na dzieci niejednokrotnie występuj wątpliwości, związane z tym, jak długo należy je płacić. Bardzo często prawnicy spotykają się z błędnym przekonaniem osób zobowiązanych, iż takowe alimenty obowiązują jedynie do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko. Jest to teza zupełnie błędna. Co więcej, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa wprost żadnej daty, do której powinny być alimenty, ani tego jak uchylić się od ich płacenia w przypadku dorosłych dzieci.

Kiedy alimenty na dziecko dorosłe są obowiązkowe?

Sprawa, jaką jest czas płacenia alimentów na dziecko, nie zawsze jest taka klarowna, jak mogłoby się wydawać. Jedni uważają, iż należy płacić alimenty do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, drudzy natomiast, że do czasu Dy skończy ono edukację. A co w przypadku, gdy studiuje ono bez końca? W takiej sytuacji bezradni rodzice poszukują pomocy u specjalistów, czy w Internecie. Można to zauważyć po częstotliwości wyszukiwań w Google takich fraz jak np. „prawnik łódź alimenty” czy „alimenty na dziecko dorosłe”.

W przypadku gdy uprawniony do alimentów decyduje się kontynuować naukę, np. na studiach to przysługują mu alimenty w sytuacji, gdy dalsza nauka jest usprawiedliwiona. Należy to oceniać pod kilkoma różnymi względami. W pierwszej kolejności edukacja po osiągnięciu pełnoletniości powinna być podjęta w rozsądnym czasie, który jest zbieżny z typowym rozpoczęciem studiów. Dla przykładu, jeśli dziecko kończy szkołę średnią i decyduje się na studia dopiero po kilku latach, to wtedy sąd powinien uznać, iż nie jest to typowy wiek na podejmowanie nauki na wyższej uczelni, co w rezultacie przyczyniłoby się oddaleniem pozwu o alimenty, czy też o ich podwyższenie.

Co więcej, podjęta nauka powinna przebiegać sukcesywnie. Gdy dziecko otrzymuje negatywne oceny z egzaminów, nie uczęszcza na zajęcia (co wiąże się z niską frekwencją), powtarza lata studiów lub zmienia kierunki (nie wykazując żadnego progresu na jakimkolwiek z nich), to wtedy taki przypadek należy ocenić negatywnie. Alimenty należą się jedynie za czas efektywnej nauki, która daje przekonanie, iż dziecko ukończy ją w rozsądnym czasie oraz dzięki zdobytemu wykształceniu wzmocni swoją pozycję na rynku pracy. Przy ocenie zasadności podjęcia dalszej edukacji może mieć również znaczenie przebieg nauki w szkole średniej. Także często sądy uznają za nieuzasadnione podejmowanie kolejnych studiów, po zdobyciu już przez dziecko tytułu naukowego magistra.

Czym jest obowiązek należytego zachowania wobec rodziców?

Dziecko, które otrzymuje alimenty od rodziców, pomimo że jest pełnoletnie, ma obowiązek okazywać rodzicom należyty szacunek, jak również uwzględniać ich zdanie dotyczącego jego życia. Z racji tego, że dziecko nadal pobiera alimenty, to nie jest jeszcze całkowicie samodzielne. Co więcej, dziecko powinno starać się o utrzymanie poprawnych relacji z rodzicami.

Czym jest obowiązek podjęcia pracy?

Dziecko, które osiągnie kwalifikacje, jest zobowiązane do podjęcia starań o uzyskanie zatrudnienia. W przypadku, gdy dziecko nie posiada żadnych kwalifikacji oraz nie podejmuje nauki, to także jest zobowiązane do podjęcia pracy zarobkowej.

Jak uchylić się od obowiązujących alimentów na dorosłe dziecko?

W celu zniesienia obowiązku alimentacyjnego powinno się wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie tego właśnie obowiązku. Pozew powinien zostać złożony w sądzie właściwym e względu na miejsce zamieszkania dziecka. Do pozwu należy dołączyć akt urodzenia dziecka, jak i ostatni wyrok, którym były zasądzone alimenty. W przypadku gdy nie jesteśmy pewni, co do niektórych okoliczności np. czy dziecko wciąż podejmuje naukę – to można wnioskować o sprawdzenie tego faktu przez sąd na konkretnej uczelni, czy też zobowiązać dziecko do okazania stosownych zaświadczeń.