Adwokat a radca prawny — do kogo zwrócić się o pomoc

Adwokat a radca prawny — do kogo zwrócić się o pomoc

Radca prawny i adwokat to dwa rod w zawody. W ostatnim czasie różnice między tymi dwoma profesjami radykalnie się zmniejszają. W związku z faktem, że w przypadku problemu prawnego, wiele osób nie wie do kogo się zwrócić, warto poznać czym, różni się radca prawny od adwokata. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, czas oraz nerwy.

Adwokat a radca prawny — czym są te profesje?

Wykonywanie zawodu adwokata jest regulowane przez Prawo o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzone są egzaminy na aplikacje, jak również adwokaci prowadzą działalność gospodarczą. Zgodnie z tą ustawą zawód adwokata jest świadczeniem pomocy prawnej, a dokładniej:

  • Udzielaniem porad prawnych,
  • Sporządzaniem opinii prawnych,
  • Opracowywaniem projektów aktów prawnych,
  • Występowaniem przed sądami, występowaniem przed urzędami.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego również regulowane są przez ustawę. Jednak w tym przypadku jest nią ustawa z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w artykule 4 w/w ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego opiera się o świadczenie pomocy prawnej.

Od 1 lipca 2025 roku radcy prawni mogą występować jako obrońcy w sprawach karnoskarbowych i karnych, jeżeli nie pozostają w stosunku pracy. Uprawnienie to przysługuje więc radcom, którzy wykonują zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, w odpowiedniej spółce oraz w kancelarii radcy prawnego. Wymóg niepozostawaniu w stosunku pracy obejmuje pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych. Po zmianie przepisów świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu porad o konsultacji prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Wiele osób w związku z dylematem dotyczącym wyboru specjalisty prawnego, poszukuje pomocy w Internecie. Można to zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz, jak choćby „adwokat Pabianice” lub „radca prawny Gdańsk”.

Przed zmianą przepisów istniała jedna główna różnica pomiędzy obydwoma profesjami. Jedynie adwokat mógł być obrońcą w sprawach karnoskarbowych i karnych. Radca prawny nie mógł reprezentować swojego klienta w takich sprawach i w takim charakterze. Obecni jest to możliwe, przy zachowaniu zasady niepozostawania w stosunku pracy.

Inną istotną różnicą pomiędzy obydwoma zawodami jest to, iż radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u danego przedsiębiorcy. Adwokaci mogą wykonywać swój zawód wyłącznie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.