Jak poprawić energooszczędność domu – rola pokrycia dachowego w izolacji termicznej

Jak poprawić energooszczędność domu – rola pokrycia dachowego w izolacji termicznej

W okresie ogrzewania jednym z najpoważniejszych wyzwań jest utrata ciepła z domu, co prowadzi do wzrostu zużycia energii i, w rezultacie, do wyższych rachunków. Kluczowym elementem jest samo pokrycie dachowe. Zastosowanie ciężkich materiałów, takich jak dachówki ceramiczne, które powoli oddają ciepło, korzystnie wpływa na utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń,

Dlaczego warto zadbać o wentylację dachu?

Aby cała struktura dachu, czyli kompleksowy system dachówek i izolacji, skutecznie zatrzymywał uciekające ciepłe powietrze, należy chronić dach przed wilgocią. Ocieplenie nasączone wilgocią nie spełnia swojej roli. Wilgoć może dostawać się do izolacji zarówno od góry (deszcz podczas nieszczelności dachu) jak i od dołu (para wodna z pomieszczeń), dlatego pod warstwą izolacji montuje się folię paroizolacyjną, a nad nią umieszcza się membranę dachową o dużej przepuszczalności dla pary wodnej. W ten sposób przygotowane ocieplenie, z folią i membraną, powinno być dodatkowo uzupełnione odpowiednio zaprojektowanym pokryciem, które umożliwi cyrkulację powietrza pod dachówkami. Prawidłowa wentylacja dachu nie tylko optymalizuje efektywność izolacji termicznej, ale także chroni konstrukcję dachu przed zawilgoceniem i osłabieniem.

Wentylacja dachu w trzech krokach

Po pierwsze, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza w przestrzeni wentylowanej, konieczne jest utworzenie szczelin wentylacyjnych pod dachówkami, wykorzystując przestrzeń powstałą dzięki użyciu kontrłat. Ważne jest dostosowanie grubości kontrłat do długości krokwi: im dłuższe krokwie, tym większy dach i trudniejsza wentylacja. Dlatego przy dachach o dłuższych krokwiach stosuje się wyższe kontrłaty.

Po drugie, należy zapewnić odpowiednio duży wlot powietrza w okolicach okapu oraz wylot powietrza przy kalenicy, aby umożliwić cyrkulację powietrza w przestrzeni pod dachówkami. Pod tym linkiem https://phd.pl/dachowki-ceramiczne/ znajdziesz sporo informacji na temat dachówki ceramicznej. Warto dodać, że w przypadku dachów pokrytych ceramicznymi dachówkami zakładkowymi, zaleca się użycie grzebienia okapu (wróblówki) oraz listwy wentylacyjnej. Efektywna cyrkulacja powietrza w okolicy kalenicy zależy również od właściwego przekroju wentylacyjnego.

Po trzecie, dachówki wentylacyjne mogą wspomagać system wentylacji pod pokryciem, zapewniając dodatkowe miejsce dla przepływu powietrza. Są szczególnie przydatne przy dachach o dużych połaciach, gdzie brakuje wystarczającej wentylacji przestrzeni pod dachówkami połaciowymi. Dachówki wentylacyjne są również stosowane w miejscach, w których przepływ powietrza wentylacyjnego jest zakłócony, takich jak obszary pod i nad połaciowymi oknami, przed i za kominem, oraz w innych miejscach, gdzie wlot lub wylot powietrza wentylacyjnego jest zaburzony.